måndag 30 november 2015

USA’s kollaps blockerar klimatfrågan

.
Alla förslag som syftar till att göra något åt klimatet möter benhårt motstånd från tokhögern i USA. Det är lätt att förstå varför. Om man förstår varför inser man också att stödet, och framför allt det latenta stödet, för de åsikterna är betydande i USA.

USA står, oavsett vad som händer med klimatet, inför en kollaps redan i den ganska nära framtiden. Den amerikanska livsstilen och amerikanernas bristande respekt för naturens komplexitet har resulterat i att på sätt och vis välvilliga, men även giriga, enfaldiga och hänsynslösa människor, har utrotat den nödvändiga komplexiteten och biologiska mångfalden i det amerikanska jordbruket. Det är på god väg att ske i alla jordbruk världen över. Det kommer sannolikt inte att för tid och evighet förhindra jordbruk, men det kommer att åstadkomma stora svängningar i livsmedelsproduktionen och det kommer att orsaka masshungersnöd. 

Det torde inte vara en fråga OM det kommer att ske, snarare en fråga om NÄR det sker. Under alla förhållanden sker det i en tid då fiskbestånden i haven redan är illa åtgångna och hämmas ytterligare av temperaturförändringarnas påfrestningar. Det går att förutse vad det kommer att medföra för många djurarter och ekologiska system, som redan är hotade, för att deras habitat minskas, och för att ett människosläkte som breder ut sig på en kraftigt överbefolkad jord, och som förr inte åt vilda djur, numera gör det.

Om inte den genetiska utarmningen av grödorna hinner före, tar vattenbristen kål på merparten av USA’s befolkning. Båda lyckas förmodligen inträffa. Det är mest en fråga om vad som hinner först. Om den av en inbilsk genetik föranledda kollapsen hinner först kanske vattenkatastrofen aldrig inträffar, för att det blir för svårt, eller omöjligt, att driva jordbruk i tillräckligt organiserad form i USA, för att man ska kunna fortsätta att sänka grundvattennivåerna. 

”The American Way of Life” har snart ödelagt USA. För resten av jordens befolkning blir den viktigaste frågan för överlevnad hur man ska kunna förhindra att amerikanska rövare stjäl maten. Amerikanerna utrotar sig själva - men tar de oss andra med i undergången?

Södertälje måndagen den 30 november 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: