måndag 16 november 2015

Om ismer, sekter och ideologier

.
(Svar till anonym kommentar under inlägget ”Dublinförordningen vådaskjuten - EU nästa”.)

Jag tror inte att Du ska haka upp Dig så mycket på de där -ismernas etiketter eller eventuella smärre skenbara ideologiska skillnader som bara har samma syfte som tårtans glasyr. I allt väsentligt är de nämligen, under glasyren, samma instrument för att kontrollera andra människor och dra nytta av dem. Deras ideologi är inte en följd av någon djupare filosofisk verksamhet. Ofta, eller till stor del, är deras ideologi slumpens verkningar och en följd av att de hittat på längs resans gång efter hand som de ställts inför oväntade frågor. 

Däremot finns det några viktigare punkter som förenar dem, vare sig det handlar om nazism, fascism, kommunism, socialism eller andra religioner, exempelvis extremare religiösa sekter som Jim Jones’s Folkets Tempel som slutade med massmord i Jonestown, Guyana eller Sigurd Siikavaara och Korpelarörelsen som fick människorna att vänta på Silverarken på sjön Luossajärvis is för att resa till Palestina den 14 mars 1935.

Bland annat kan i en hast nämnas:

Vilja att kontrollera och styra andra människor är central och rörelsen är totalitär.

Det finns en, eller en handfull, karismatiska ledare som upptäckt sin förmåga att dupera andra människor samt människornas längtan efter någon som kommer och pekar ut färdvägen, med hela handen.

Allt som är dåligt kommer att skyllas på någon som inte kan försvara sig och som det därför kommer att gå mycket illa - ofta, men inte alltid judarna. Dessa blir som regel i bästa fall kollektivt plundrade, i sämre fall även mördade.

Alla ska få det bra, vilket brukar innebära att någon eller några andra kommer att plundras. Det kan vara judar och/eller andra folkslag eller länder, som man har ”rätt” att kuva, slå ihjäl och plundra.

Utopia ska byggas och komma alla sektmedlemmar till del.

Sektmedlemskap är den ultimata karriärvägen.

Svagare parter som kommer i rörelsens väg kuvas eller krossas och utplånas.

Starka parter, som kan vara nyttiga eller farliga för sekten, smeks medhårs. Det är så sektens syn på ekonomi utformas. Slumpen och realpolitik styr - inga djupgående filosofiska analyser.

Sekten expanderar humant, geografiskt och i fråga om galenskap, tills den möter tillräckligt starkt motstånd som balanserar eller krossar den eller tills den blir självförstörande - som nu i Sverige.

Mer komplicerat än så är det inte. Så häng inte upp Dig på etiketter och några djupare ekonomiska teorier. De finns inte. Det är bara glasyr på tårtan.

Behöver jag påminna om att det står någonstans att Gud skapade människan till sin avbild. Det måste absolut vara en missuppfattning, ett skrivfel, tolkningsfel eller översättningsfel. 

Djävulen skapade människan till sin avbild - så ska det vara. Annars är inte ordningen i världen begriplig och har aldrig varit det.

Södertälje måndagen den 16 november 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: