torsdag 19 november 2015

Mörkläggning föder spekulationer och ryktesspridning

.
Nu när regeringen genom säkerhetspolisen blåst upp ett vanligt spaningstips till något viktigt och av nationellt intresse, samtidigt som immigrantmottagningen befinner sig i kaos, infinner naturligtvis tvivel sig hos medborgarna om huruvida det verkligen förhåller sig så som en del intressen vill få oss att tro. Tvivel föder spekulationer och rykten. Det vore därför lämpligt om statsminister Ygeman eller invandrarminister Löfven, samt i förekommande fall representanter för svenska media, på lämpligt sätt tydligt ville förhålla sig till några aktuella frågeställningar i ryktesfloran:

Är det helt eller delvis med sanningen överensstämmande att regeringsplanet i något sammanhang använts för att skjutsa misstänkta terrorister som nu eftersöks i samband med Paris-dåden?

Hur påverkas i så fall Sveriges förhållande till Frankrike av att den svenska regeringen, ehuru av dumhet och naivitet, hjälper till, direkt eller indirekt, med att administrera och genomföra massmord i Frankrike?

Har svenska massmedias tveksamma roll som pådrivare i ovanstående fall påverkat den flod av trikolorerade hjärtan med mera som numera översvämmar delar av svenska media, dvs är de ett utslag av outtalad och ännu mörklagd skam?

Kan svenskarna lita på att säkerhetspolisen sköter sitt arbete om den står till förfogande för mörkläggning av medhjälp till terrorbrott genom att inte utreda ovanstående och istället medverka till mörkläggning genom att blåsa upp ett vanligt spaningstips till en riksangelägenhet?

Södertälje torsdagen den 19 november 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: