söndag 15 november 2015

Inte konstigt med terrorattacker i Europa

.
Jag hörde nyss Rolf Fredriksson på SVT citera franska tidningsrubriker. ”Republiken har mött barbariet” var en som han läste upp. Och så är det väl? Men det kunde också uttryckas ”Republiken har smakat på sin egen medicin. Frankrikes historia är inte på något sätt hedrande. På senare tid Libyen och Syrien, längre tillbaka Franska Indokina och Algeriet.

Det är inte konstigt om Europa drabbas av terrorattacker emanerande från Mellanöstern. Inte om man beaktar hur européerna och amerikanerna har farit fram där genom åren och framför allt på senare tid. Tvärtom är det konstigt att det inte händer mycket, mycket mer i den vägen. Den som kommer från Mellanöstern behöver inte vara religiös fanatiker, eller ens mordlysten, för att kunna överväga terrorattacker mot Europa. Det måste, mot bakgrund av alla hemskheter som utspelats där, finnas mängder av människor som bär på en oerhörd livssorg och stora besvikelser. Vad är då naturligare än att se sig om efter någon som kan vara ansvarig för de motgångar man drabbats av?

Rimligen är USA i högre grad än Europa förtjänt att bli måltavla för all denna bitterhet över ödelagda livsbetingelser. Men USA är svårare att komma åt, så Europa, eller i vart fall delar av Europa, blir ställföreträdande hatobjekt.

Historien visar att européerna, eller deras politiska och ekonomiska nomenklatura, inte respekterar andra människor eller folkslag. Mellanöstern brinner nu sedan länge på grund av amerikanska False Flag-operationer och europeisk Följa John-verksamhet, eller kanske Följa Sam…

Det är ett rimligt antagande att Mellanöstern och andra regioner inte kommer att fredas från övergrepp från USA och Europa med mindre än att övergreppen förenas med en avskräckande prislapp - ekonomisk och mänsklig. Varken USA eller Europa fredar Mellanösterns folk. De måste därför freda sig själva. Detta är det budskap som USA och Europa skickat till Mellanösterns folk. Skyll därför inte på Islam eller religiös fanatism om araberna och andra folkslag hämnas en del oförrätter. Gråt inga krokodiltårar över att hämnden drabbar civilister i Paris, Madrid, London, Stockholm och andra europeiska städer. USA:s och Europas terror mot Mellanöstern har också riktat in sig mot civilbefolkningen. Minns istället det bibliska uttrycket om att ”se grandet i sin nästas öga men inte kunna se bjälken i sitt eget”.  

Det enda som är konstigt med detta är att det tagit så lång tid och krävt sådan ofantlig terror innan de utsatta börjat att försöka freda sig eller hämnas. Jag kommer att tänka på att Lennart Pehrson skrev en bok med titeln ”Ni har klockorna - vi har tiden”. Uttrycket kan nog sägas spegla relationen mellan USA och Europa på ena sidan och Mellanöstern på den andra sidan. Om man själv säger sig vilja ha ett öppet samhälle och har tekniska lättstörda system kan det vara klokt att inte fara fram som svin på andra håll. Man bör betänka, att man bara kan vinna ett krig om man kan skada fienden - ekonomiskt eller fysiskt. Om man redan har skadat ett folk så mycket att man tagit ifrån dem allt - hur vinner man mot någon som inte har något att förlora?

Kanske kommer USA, Europa och Mellanöstern att någon gång i framtiden kunna leva i fred under ömsesidig respekt. Men först måste nog psykopaterna i USA och Europa lära sig att behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Det tycks bara kunna ske medelst metoden ”learning by dooiiinggg”.

Södertälje söndagen den 15 november 2015
Mikael Styrman

.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ett klokt inlägg i debatten Mikael och jag har själv liknande tankegångar! Jag är faktiskt mer förvånad att det inte är fler dåd av detta slag, men det kommer nog! Kanske skulle dessa arga unga män rikta sin vrede mot de politiker som beslutar om alla krig i stället för oskyldiga civila? Det vore ju en ordentlig tankeställare för dem...jag menar de har ju inte livvakter i mängder för evigt efter sin politiska "karriär". Bara en sådan sak gör att man misstänker att dessa terrordåd kanske planeras på helt annat håll än i invandrar-ghettona i Europa.

Benny

Mikael Styrman sa...

Svar till Benny:

Jag tror att Du är på rätt spår. Det finns nog all anledning att fråga sig om inte åtminstone en del av attentaten emanerar från krigshetsare i USA och Europa.